Ειδικές θεραπείεςΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Πραγματοποιείται θεραπευτικό πρόγραμμα για:

 • Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρίες, δυσλαλίες)
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (λογονευρώσεις, ταχυλαλίες, βραδυλαλίες, τραυλισμός)
 • Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφωλαλία, αλαλία, υστερική αλαλία)
 • Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)
 • Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις)
 • Γραμματικές/ συντακτικές ανωμαλίες
 • Διαταραχές γραφής/ ανάγνωσης
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαρθρογραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής)
 • Νοητική υστέρηση - Αυτισμός


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πραγματοποιείται θεραπευτικό πρόγραμμα για: 
 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας. πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικύ λόγου. Τέτοιες μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση), τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή την κατανόηση των λεγομένων του συνομιλητή.
 • Δυσκολίες γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση της δυσλεξίας (συχνά αναφέρεται και ως ειδική μαθησιακή δυσκολία).
 • Δυσκολίες μαθηματικού λόγου. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 
 • Άλλες δυσκολίες. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω απο τον όρο "μαθησιακές δυσκολίες" χωρίς να εμπίπτουν σε μια απο τις παραπάνω κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι οπτικοκινητικές διαταραχές.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 


Οι υπηρεσίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν:
 • Διδασκαλία νέων τρόπων προσέγγισης εργασιών
 • Πως να αναλύεις δραστηριότητες σε επιτεύξιμα στάδια, π.χ. προσδιορισμό της αλληλουχίας μιας πολύπλοκης εργασίας, όπως το μαγείρεμα ενός σύνθετου γεύματος
 • Περιεκτική αξιολόγηση σπιτιού και χώρου εργασίας με συστάσεις προσαρμογής
 • Αξιολογήσεις εκτέλεσης δεξιοτήτων και θεραπεία
 • Συστάσεις προσαρμοστικού εξοπλισμού και εκαπίδευση στη χρήση του
 • Προσαρμογή περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού ή το σχεδιασμό προσαρμογών για την άρση εμποδίων ή την προσπάθεια ώστε αυτά να καταστούν διαχειρίσιμα
 • Παροχή οδηγιών προς τα μέλη της οικογένειας και τους φροντιστές
 • Η χρήση των δημιουργικών μέσων ως θεραπευτική δραστηριότητα.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων: λήψη αποφάσεων, εκπλήρωση στόχων, αντιμετώπιση κρίδεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, μη πίεσης, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν, με σκοπό να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή.
Η συμβουλευτική βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες (όπως αυτοπεποίθηση, λύση προβλημάτων, καθορισμός στόχων, έλεγχος άγχους κ.α.) και κοινωνικές δεξιότητες ('οπως αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, επίλυση διαφωνιών, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων και ανταπόκριση, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, δημιουργία και διατήρηση στενών σχέσεων, συνεργασία σε ομάδα, ακολουθία κανόνων κ.α.), οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της μάθησης.
Έτσι αποκτούν εφόδια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, πριν αυτές εδραιωθούν και τους δημιουργήσουν προβλήματα στη καθημέρινότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου